Meithrin Doniau Ifanc

  • Ydych chi'n cyflogi pobl ifanc 18–30 oed sydd â'r potensial i fod yn rheolwyr?
  • Hoffech chi eu cadw a'u dyrchafu?
  • A fyddent yn elwa ar raglen hyfforddi bwrpasol a fyddai'n gwella eu sgiliau a'u gwybodaeth?

Nod Academi Doniau Ifanc Gogledd Cymru yw rhoi i weithwyr dawnus y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sy'n angenrheidiol i lwyddo yn yr amgylchedd cystadleuol a geir ym myd busnes heddiw.

Rhagoriaeth mewn Rheolaeth

Rhaglen bymtheg mis sy'n golygu treulio un diwrnod y mis yn dysgu'n rhyngweithiol yng Nghanolfan OpTIC, Llanelwy'n ogystal â dysgu'n hyblyg ar-lein.

Yr hyfforddiant

Bydd y rhai a ddewisir yn cymryd rhan mewn tri bloc dysgu o'r enw 'Arwain Ymgyrch', 'Dysgu o Brofiad Pobl Eraill' a 'Torri Tir Newydd'. Bydd y rhain yn cynnwys sesiynau ar farchnata a chyfathrebu, arwain a rheoli, creadigrwydd, meddwl strategol, arferion gorau ledled y byd a datblygiadau digidol. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at gaenor.roberts@glyndwr.ac.uk

partner logos